ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายแนวข้อสอบ รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) สถาบันพัฒนาองค์กรชุม  (อ่าน 1 ครั้ง)

พฤศจิกายน 22, 2020, 06:05:43 AM
อ่าน 1 ครั้ง

kkthai20009

  • *****
  • Information
  • Hero Member
  • กระทู้: 14085
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

 
 
- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบรหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย)
- แนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง
- แนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
- แนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- แนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
- แนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับวินัยทางการงบประมาณและการคลัง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS
- แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ
 

เข้าดูเพจสอบ รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เข้าดูเว็บที่ รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

 

 
 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

Tags : คู่มือเตรียมสอบ รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,แนวข้อสอบ รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,แนวข้อสอบ  รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน